Przeciwpowodzi

System usuwania osadów żwirowych

Woda i ścieki zawsze niosą ze sobą nierozpuszczalny materiał skalny taki jak kamienie, żwir i piasek. Te drobne materiały mogą dokonać poważnych szkód w różnych urządzeniach, które są zamontowane w systemie kanalizacyjnym. Uzasadnione jest zatem automatyczne odsiewanie materiału skalnego i usuwanie go z systemu kanalizacji. Firma BIOGEST stworzyła wysoce efektywny, mechaniczny system zatrzymujący materiał skalny.

System usuwania osadów, GESMO

System montowany jest w studzience. Przepływające wody opadowe powodują jedynie sedymentację osadu żwirowego w komorze jednocześnie nie powodując wytrącania zawiesiny z wód ściekowych. Cięższe elementy opadające na sito mogą być w łatwy sposób usuwane w momencie zapełnienia komory zbiornika.

  • Gesmo w trakcie pracy

  • Gesmo w trakcie opróżniania

System usuwania osadów żwirowych BIOGEST

  • Łatwe i szybkie dopasowanie do istniejącej instalacji
  • Ochrona pomp i innych urządzeń technicznych
  • Brak konieczności prowadzenia zmian konstrukcyjnych w studzience

 
 

  • System wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia wieloletnią eksploatację
  • Niewielki koszt eksploatacyjny

DANE KONTAKTOWE


Przeciw Powodzi Sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

tel.: +48 502 307 441
tel.: +48 572 744 111
e-mail: info@przeciwpowodzi.pl
www: http://przeciwpowodzi.pl

© Copyright 2021, Przeciw Powodzi Sp. z o.o.