Przeciwpowodzi

Systemy płuczące dla zbiorników retencyjnych

Na dnie zbiorników retencyjnych w trakcie ich pracy osadza się muł i piasek. Stopniowe ich narastanie zamula zbiornik, zmniejsza jego pojemność i blokuje otwory wylotowe. Do tego dochodzą różne materiały pochodzenia organicznego, które rozkładając się wydzielają nieprzyjemne zapachy. W celu efektywnego oczyszczania zbiorników retencyjnych, firma BIOGEST opracowała innowacyjne systemy płuczące, które mogą działać zarówno z jak i bez zasilania elektrycznego.

  • Zbiornik przed płukaniem

  • Zbiornik po płukaniu

Próżniowy system płuczący,
typ MF

Gdy poziom wody w zbiorniku albo kanalizacji podnosi się, pompa podciśnieniowa załącza się automatycznie i zasysa wodę do komory płuczącej. Gdy zbiornik opróżni się, na jego dnie zostaje osad i muł, wówczas automatycznie uruchomiony zostaje proces płukania. Woda komory płuczącej jedną falą wylewa się na dno zbiornika, porywając do odpływu wszelkie pozostałe wcześniej osady. W skutek gwałtownego przepływu dno zbiornika zostaje oczyszczone a sedyment przetransportowany w dół sieci.

Próżniowy system płuczący BIOGEST

  • Płukanie odbywa się za pomocą wody technologicznej albo zmieszanej
  • Możliwość dopasowania do różnych kształtów zbiorników
  • Łatwa konserwacja - wchodzenie do zbiornika nie będzie nigdy więcej potrzebne
  • Efektywne czyszczenie słupem wody o wysokości do 7 m
  • Działają bez jakichkolwiek ruchomych elementów

Przebieg procesu płukania

Napływająca zmieszana woda jest używana do czyszczenia zbiornika. Pompa próżniowa zasysa wodę do zbiornika na wodę płuczącą. W momencie, gdy zbiornik retencyjny zostaje opróżniony uruchomiony zostaje wypływ wody płuczącej, która siłą przepływu wody usuwa zanieczyszczenia z dna zbiornika.


DANE KONTAKTOWE


Przeciw Powodzi Sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

tel.: +48 502 307 441
tel.: +48 572 744 111
e-mail: info@przeciwpowodzi.pl
www: http://przeciwpowodzi.pl

© Copyright 2021, Przeciw Powodzi Sp. z o.o.