Przeciwpowodzi

Systemy płuczące dla kanalizacji

Klapowy system płuczący, TYP KS

Poza próżniowym systemem płuczącym oferowanym przez firmę Biogest jest system klapowy. W tym przypadku system jest sterowany elektronicznie albo za pomocą pływaka. Tak samo jak w systemie typu MF, komora płucząca jest napełnia-na wodą albo ściekami. Gdy zbiornik kompletnie się opróżni, brama otwiera się i bardzo silna fala wody lub ścieków pory-wa wszelkie osady pozostałe na dnie zbiornika.

Klapowy system płuczący BIOGEST

  • Płukanie odbywa się za pomocą wody technologicznej albo ściekowej
  • Łatwy do zamontowania w już istniejących systemach
  • Opóźnione zamykanie klap dzięki specjalnym amortyzatorom
  • Niski koszt utrzymania i eksploatacji
  • Efektywne czyszczenie słupem wody o wysokości do 3 m

DANE KONTAKTOWE


Przeciw Powodzi Sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

tel.: +48 502 307 441
tel.: +48 572 744 111
e-mail: info@przeciwpowodzi.pl
www: http://przeciwpowodzi.pl

© Copyright 2021, Przeciw Powodzi Sp. z o.o.