Przeciwpowodzi

Separatory oczyszczające

W okresach dużych opadów deszczu, nie tylko sama duża ilość wody może problemy operacyjne - zagrożenie stanowią również różne cząstki stałe unoszone w wodzie. Artykuły higieniczne i inne odpady mogą doprowadzić do zanieczyszczenia danego obszaru oraz do skażenia środowiska. Separatory oczyszczające czy separatory lamelowe firmy BIOGEST mogą pomóc w zwalczaniu tego zagrożenia.

System przechowywania osadów jest wyposażony w jaz przelewowy i może być doposażony do działających już instalacji. Ścieki napływają na koszyk przesiewowy który ma kształt półkola. Koszyk przesiewowy oczyszcza się automatycznie. System zatrzymuje materię unoszoną w wodzie. Jest bardzo tani w utrzymaniu.

Separatory oczyszczające BIOGEST

  • Efektywna retencja za pomocą perforowanych ekranów
  • Automatyczne czyszczenie
  • Nie rozdrabniają cząstek stałych
  • Łatwe dopasowanie i utrzymanie w nowych jak i istniejących instalacjach
  • Modułowa konstrukcja zapewnia kompaktowy rozmiar
  • Niski koszt inwestycyjny i eksploatacyjny
  • Skuteczne działanie bez udziału energii elektrycznej

Separatory lamelowe, typ LTW

Separatory lamelowe powinny być umieszczone przed przelewem, aby umożliwić oddzielenie większych cząstek stałych z płynących wód ściekowych.
Lamele uniemożliwiają przemieszczanie.

Sam system może z powodzeniem być zastosowany do istniejących obiektów technicznych, zarówno o kształtach regularnych jak i półokrągłych.

Działanie separatora lamelowego typu LTW

Wysoki poziom wody utrzymuje cząstki zanieczyszczeń na powierzchni. W miarę spadku poziomu ścieków ciecz przelewa się przez krawędź przelewową natomiast zanieczyszczenia przekierowywane są przez separator lamelowy z powrotem do kanału napływowego i kierowane w dół sieci (zazwyczaj do oczyszczalni ścieków). Takie podejście daje nam pewność, iż cząstki zanieczyszczeń nie dostaną się do kanału ujściowego czy też bezpośrednio do wód odbiornika.


DANE KONTAKTOWE


Przeciw Powodzi Sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

tel.: +48 502 307 441
tel.: +48 572 744 111
e-mail: info@przeciwpowodzi.pl
www: http://przeciwpowodzi.pl

© Copyright 2021, Przeciw Powodzi Sp. z o.o.