Przeciwpowodzi

HydroSack

Wysoko efektywna bariera przeciwpowodziowa, alternatywa dla worków z piaskiem

HydroSack jest rozwiązaniem funkcjonalnym, efektywnym ekonomicznie, higienicznym i łatwym w użytkowaniu.

Dlaczego worki z piaskiem nie są najlepszym rozwiązaniem w ochronie przeciwpowodziowej?

Worki z piaskiem są nieodłącznym elementem ochrony przeciwpowodziowej, pomimo licznych wad. Napełnione, są trudne do składowania z uwagi na zabieranie dużej przestrzeni magazynowej. Są nieporęczne, przy wadze 15 – 20 kg trudno się je przenosi i układa. Worki z piaskiem po użyciu muszą zostać uprzątnięte i zutylizowane, co powoduje dodatkowe koszty związane z transportem. Zapory z worków przesiąkają, ale również zostają skażone drobnoustrojami znajdującymi się w zanieczyszczonej ściekami wodzie powodziowej. Dlatego też nie mogą być opróżnione w dowolnym miejscu.

Jakie zalety ma stosowanie worków HydroSack?

HydroSack przed kontaktem z wodą waży mniej niż 10% wagi worka z piaskiem i może być przez długi okres magazynowany w oczekiwaniu na konieczność użycia. W momencie kontaktu z wodą absorbuje do 20 litrów wody krystalizując się i utrzymując swoją postać do 3 miesięcy. HydroSack zawiera jedynie masę wypełniającą i polimer absorbujący, każde z nich obojętne dla środowiska naturalnego. Po rozcięciu worka jego zawartość może być wprowadzona do gleby bez jakiegokolwiek szkodliwego efektu dla środowiska.

HydroSack jest dostępny w różnych wariantach kolorystycznych, w zależności od wymagań i miejsc zastosowania. Worki wyposażone są w uchwyty do łatwego przenoszenia i układania. Zastosowana technologia podziału worków HydroSack na 3 sekcje umożliwia ich łatwe instalowanie oraz uniemożliwia ich przesuwanie w trakcie przepływu wody powodziowej.

Długość 60cm
Szerokość 48cm
Absorpcja 15 – 20 litrów
Czas napełniania 2 – 3 minuty
Waga przed napełnieniem 0,5kg
Waga po napełnieniu 15 – 20kg
Uchwyty 2
Materiał nietoksyczny
Wysokość ochrony 5cm/worek
Wysokość ochrony złożonego worka 10cm/worek
Długość zabezpieczenia 45cm/worek

Zdjęcia


DANE KONTAKTOWE


Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

tel.: +48 502 307 441
tel.: +48 572 744 111
e-mail: info@przeciwpowodzi.pl
www: http://przeciwpowodzi.pl

© Copyright 2021, Przeciw Powodzi Sp. z o.o.