Przeciwpowodzi

Regulatory przepływu dla różnych środowisk wodnych

ALPHEUS AT Zaprojektowany do instalacji na półsucho lub sucho. System działa bez zasilania zewnętrznego. Gdy w systemie kanalizacyjnym jest sucho, zarówno przepustnica wlotowa jak i wylotowa jest otwarta. Gdy poziom wody w instalacji podnosi się, pływak reguluje pozycje przepustnic i gwarantuje zdławiony przepływ wody przez regulator. System regulacji ALPHEUS typ AT posiada automatyczny system chroniący przed zatorami pozwalając na jego udrażnianie bez konieczności zasilania elektrycznego.


ALPHEUS AS Zaprojektowany do instalacji mokrej. System jest regulowany za pomocą pływaka, który w zależności od poziomu wody, otwiera albo zamyka przepustnicę. Dzięki kompaktowej konstrukcji po instalacji zajmuje bardzo niewiele miejsca. Nowatorska konstrukcja zapewnia optymalne rezultaty przy wysokiej niezawodności.


ALPHEUS AH 

  • przeznaczony głównie do kontroli przepływu wód ze zbiorników retencyjnych wód powodziowych
  • ekologiczny środek ochrony środowiska przed powodzią
  • budowa regulatora zapewnia stały przepływ wody oraz możliwość poruszania się zwierzętom wodnym i lądowym

ALPHEUS EGAR Regulator przepływu EGAR działa w podobny sposób jak asortyment produktów ALPHEUS z jedną decydującą różnicą: regulator przepływu EGAR jest sterowany elektronicznie i dlatego może być zaprogramowany na różne scenariusze pracy. Regulator dopasowuje tryb swojej pracy w zależności od napływającej wody i przyjętych założeń operatora.

Systemy retencji wód opadowych oprócz odbioru wód ochrony przeciwpowodziowej, muszą chronić kanalizację oraz oczyszczalnie ścieków przed nadmiernym napływem czy cofką. Szczególną rolę spełniają w tej ochronie regulatory przepływu, które zamontowane za zbiornikami retencyjnymi, pozwalają na kontrolowany bezpieczny przepływ w kanalizacji, niezależnie od napływającej ilości ścieków. Pozwalają również na pełne wykorzystanie zdolności retencyjnej kanalizacji. Oferujemy zróżnicowane regulatory przepływu firmy BIOGEST.


DANE KONTAKTOWE


Przeciw Powodzi Sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

tel.: +48 502 307 441
tel.: +48 572 744 111
e-mail: info@przeciwpowodzi.pl
www: http://przeciwpowodzi.pl

© Copyright 2021, Przeciw Powodzi Sp. z o.o.