przeciwpowodzi

Przeciw Powodzi

Specjalizujemy się w tworzeniu oraz wdrażaniu lokalnych systemów ochrony przeciwpowodziowej oraz wspomaganiu gospodarki wodami opadowymi i ściekami opierając się na nowoczesnych oraz sprawdzonych rozwiązaniach. Ofertę kierujemy do władz lokalnych i samorządowych, straży pożarnych, przedsiębiorstw komunalnych, zakładów przemysłowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz indywidualnych gospodarstw domowych.

Podstawową działalnością firmy „Przeciw Powodzi” Sp. z o.o. jest doradztwo, sprzedaż produktów oraz wdrożenia w zakresie indywidualnych zabezpieczeń powodziowych jak również w zakresie usprawnienia systemów kanalizacji i zagospodarowania wód opadowych. Nasi specjaliści, mając szeroką wiedzę na temat dostępnych systemów i możliwych działań zapobiegawczych, przeprowadzają audyty dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz lokalnych społeczności.


DANE KONTAKTOWE


Przeciw Powodzi Sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

tel.: +48 502 307 441
tel.: +48 572 744 111
e-mail: info@przeciwpowodzi.pl
www: http://przeciwpowodzi.pl

© Copyright 2021, Przeciw Powodzi Sp. z o.o.