Przeciwpowodzi

Płuczka kanałów zamkniętych

Kanały o niewielkim spadku, końcówki sieci czy odcinki przebiegające przez tereny o dużej erozji glebowej to miejsca gdzie bardzo często w skutek dużej ilości osadu dochodzi do zakłócenia warunków przepływu. Naniesiony osad poza możliwością spowodowania całkowitej blokady przepływu może przyczyniać się do powstawania problemów z wydzielającym się odorem. Takie sytuacje zdarzają się nie tylko w przypadku kanałów czy zbiorników o dużych przekrojach, ale również w kanałach o niewielkich wielkościach DN200 - DN500. W efekcie końcowym prowadząc do podtopień, cofek czy awarii sieci kanalizacyjnej. Konwencjonalne metody czyszczenia często prowadzone są przy użyciu wozów czyszczących co wiąże się z dużymi kosztami mechanicznymi, zarówno inwestycyjnymi jak i eksploatacyjnymi oraz kosztami osobowymi.

Płuczka kanałów zamkniętych, typ KSP

Przy pomocy spłuczki wody opadowe i ogólnospławne są czasowo zatrzymywane w komorze płuczącej do osiągnięcia pewnego poziomu. Kiedy woda osiąga zakładany poziom przepływ jest otwierany i wir wodny siłą wypływu przepłukuje kanał na odcinku kilkudziesięciu metrów usuwając po drodze osad i przenosząc go w dolne partie sieci kanalizacyjnej. Kiedy komora płucząca jest opróżniona z wody otwór wylewowy jest automatycznie zamykany i rozpoczyna się nowy cykl pracy. Sama płuczka może być zasilana ściekami opadowymi z wpustów drogowych lub rynien. Objętość komory może być modyfikowana w zależności od wymagań w poszczególnych lokalizacjach.

Płuczka kanałów zamkniętych BIOGEST

  • Łatwy i szybki montaż w istniejących studzienkach
  • Działa bez energii elektrycznej
  • Niewielki koszt eksploatacyjny
  • Ochrona sieci i urządzeń przez sedymentacją osadu
  • System wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia wieloletnią eksploatację
  • 1. Pozycja startowa (brak wody).

  • 2. Woda w komorze płuczącej.

  • 3. Dalsze wypełnianie komory płuczącej. Komora zostaje zamknięta w momencie kiedy pływak zostanie podtopiony.

  • 4. Otwarcie płuczki i spłukiwanie przyłączonego przewodu kanalizacji.


DANE KONTAKTOWE


Przeciw Powodzi Sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

tel.: +48 502 307 441
e-mail: info@przeciwpowodzi.pl
www: http://przeciwpowodzi.pl